Giv bådmotoren et efterårstjek

Trine Søes billede
4.636365
Din bedømmelse: Ingen Gennemsnit: 4.6 (11 stemmer)

Der er mange ting at huske, når båden skal på land og stå vinteren over. Hellers har udarbejdet en lille guide, der hjælper dig på rette vej når du skal pleje af din bådmotor. Eksempelvis bør du skifte olie og filter mindst en gang per sæson - som regel i efteråret og i forbindelse med optagningen. Fordelen er, at motoren står med frisk olie i løbet af vinteren. Gammel olie kan nedbryde motoren. Udskift oliefilter - filteret renser olien for sod og metalpartikler og forhindrer samtidigt unødvendigt slid på motoren. Få flere god råd om korrekt motorpleje i nedenstående.

Olie og filterskift

Start motoren, når båden er ved kaj, og lad motoren komme op til driftstemperatur. Sluk for motoren, træk oliepinden og indsæt en oliesugepumpe i hullet og sug olien op. Brug en beholder med volumen indikation, så du er sikker på, at du får alt gammel olie op - især eventuelt slagger i bunden af ​​sumpen. Det er en god idé at have nogle klude ved hånden, da det kan grise lidt at skifte olie og filter på motoren.

File 5023

Brug en oliesugepumpe til at suge olien op

Brug en filtertang for at få oliefiltret afmonteret, det kan sidde temmelig stramt. Smør lidt olie på gummiringen, der sidder på filteret. Olien smører, og gør det lettere at stramme med hånden. Installer det nye filter og spænd det med hånden. Når du føler modstand, så træk omkring en halv omgang til - brug endelig ikke værktøj til at stramme filteret.

Når filteret er på plads, er det tid at hælde den korrekte mængde af frisk motorolie på motoren. Husk også den mængde olie, der eventuelt var i filteret. Lad olien trænge godt ind og tjek oliepinden, før motoren startes igen. Start derefter motoren, og lad den køre i et stykke tid, så den nye olie bliver fordelt overalt. Check for lækager omkring oliefilteret. Stands motoren, og kontrollér oliestanden efter et stykke tid.

Konservering af kølesystem

Et korrekt vedligeholdt og regelmæssigt kontrolleret kølesystem minimerer risikoen for overophedningsskader. Den væsentligste årsag til, at motorens kølesystem ruster, er kølevæske af lav kvalitet. Når motoren er tømt for vand, og ilt er til stede i kølekanalerne, er chancen for rust størst. Derefter spiller det en mindre rolle om, motoren er havvands- eller ferskvandskølet.

For at undgå frostskader og korrosion i løbet af vinteren, er det vigtigt, at du også konserverer kølesystemet, når båden er på land. Konservering af kølesystemet, kan du gøre på land, hvor der ikke er risiko for vand i båden.

Havvandskølede systemer - kanalerne skylles og drænes. Løsn sugeslangen fra søvandspumpen. Tilslut derefter en ny slange til at suge ferskvand fra en spand, der er hele tiden fyldt med frisk vand. Det er meget vigtigt at søvandspumpen ikke køre tør; Skovlhjulet (impelleren) i pumpen kan tage skade med overophedning, og det kan i værste fald betyde, at motoren går i stykker.

Det er også vigtigt, at søvandspumpen selv suger an. Tilslut under ingen omstændigheder en vandslange, da presset kan trykke vand ind i motoren. Kør motoren i tomgang i cirka 10-15 minutter, eller indtil motoren har nået en tilstrækkelig temperatur, så termostaten åbner. Ved at lade motoren køre i et stykke tid derefter skylles alt slam og salt fra motoren. Sluk derefter motoren.

Sæt sugeslangen til ​​blandingen af ​​vand og glykol. Placer en spand under udstødningen, og tænd for motoren igen. På denne måde kan glykolblanding cirkulere flere gange i motoren.

File 5025

Glykol kan blandt andet købes ved din bådforhandler eller på en benzinstation

Efter et par minutter er den klar. Sluk for motoren igen, og lad den resterende glykolblanding at forblive i motoren. Det giver en frostsikring og efterlader samtidigt et beskyttende lag i kølvandskanalerne. Kontrollér og rens om nødvendigt søvandsfiltre. Hvis motoren skal beskyttes i længere tid end normalt, kan du drage fordel af at bruge emulgerende konserveringsolie. Gør på samme måde som ovenfor, men tøm systemet, da olien ikke giver nogen beskyttelse mod frost.

 

Ferskvandskølede motorer - Den ferskvandskølede motor har to kølesystemer - et søvandssystem, hvor oliekøler, varmeveksler og på nogle motorer, udstødningsrør bliver kølet, dette konserveres på samme måde som en søvandskølet motor. Ferskvandskølingen; motorblok og topstykker, køles med ferskvand eller kølevæske / frostvæske. Dette system er afkølet adskilt fra søvandet i varmeveksleren.

Kontroller frysepunktet for kølevæsken med et hydrometer og fyld op, hvis det er nødvendigt. Kølevæsken mister sin korrosionshæmmende egenskaber over tid, og den bør udskiftes mindst hvert andet år. Kontrollér og rens om nødvendigt søvandsfiltre. Konserver den søvandskølede side af motoren på samme måde, som beskrevet ovenfor. Kontrollér kølevæskestanden i det i ekspansionsbeholderen, og fyld eventuelt efter. Kontroller at alle stik og afløbshaner er lukket. Nogle bådmotorer har zink anoder i varmeveksleren. Disse skal skrues af og kontrolleres. Zink anoden skal udskiftes, hvis 30% er borttæret.

Termostaten

Hvis du har en temperaturmåler på instrumentbrættet, så du kan se om, motoren holder driftstemperaturen. For høj temperatur skyldes ofte tilstoppede kølevandsindtag, kølekanaler, varmevekslere eller defekt impeller. For lav kølevandstemperatur er ofte på grund af en defekt termostat. Det er nemt at kontrollere, om termostaten virker korrekt. Det gøres ved at afmontere termostathus og fjern termostaten. Bemærk, at korrekt arbejdstemperatur er påstemplet termostaten. Placer termostaten i en gryde med vand med et termometer. Kontrollér, at termostaten åbner ved den påstemplede temperatur. Hvis ikke, udskift termostaten.

Impelleren

Impelleren pumper kølevæske gennem motorens kølesystem. Man kan sige, at impelleren er motorens hjerte. Det er derfor meget vigtigt at sikre, at impelleren er i god tilstand. Skift impelleren mindst hvert andet år, da gummi ældes og hærdes. En gammel impeller er ikke så effektiv som en ny. For at opretholde impellerens elasticitet, kan du gøre følgende - Fjern pumpedækslet og tag impelleren ud. Bemærk, at dette gøres efter konservering af motoren.

File 5024

Eksempler på hvordan en impeller kan se ud

Prøv at fjerne impelleren med hænderne. Hvis du ikke kan dette, brug da en tang eller et par skruetrækkere. Men brug værktøj med forsigtighed, således at hverken impeller eller pumpe tager skade. Skyl pumpehjulet i ferskvand og holde det mørkt i en forseglet plasticpose om vinteren.

Køle- og udstødningsslanger

Eftersom gummi bliver sprødere med tiden, bør du med jævne mellemrum kontrollere, at ingen revner er opstået i slangerne. Det er ikke nok bare at se på slangerne, du er nødt til at vride og trække dem for at se små revner. Utætte køleslanger er en sikkerhedsrisiko, som kan forårsage overophedning af motoren eller bevirke, at motorrummet bliver oversvømmet. Utæt udstødningsslange kan forårsage farlige udstødningsgasser ombord og vand i båden. Udskift slanger, der ikke føles bløde, elastiske og glatte. Forny også dem med synlige revner. Spænd alle spændebånd efter.

Drivremme / kileremme

Check et par gange om året at drivremme til generator og vand pumpe er spændt og i orden. Du bør være i stand til at trykke remmen omkring 10mm ned midt mellem remskiverne - ikke mere ikke mindre. Check rem spændingen efter et par timers kørsel. Du bør også tjekke remmens udseende inden vinteren. Den må ikke være revnet eller flosset. En fejlfri drivrem giver bedre opladning effekt på generatoren og mindsker risikoen for overophedning. Der bør altid være en ekstra rem ombord.

File 5026

En ekstra kilerem skal altid være ombord, således man har en reserve

Brændstofsystemet

Fyld altid dieseltanken helt op om vinteren for at reducere risikoen for kondens og vand i brændstoffet, der vil fører til problemer det følgende forår. Hvis du har monteret et ekstra brændstoffilter med vandudskiller mellem motor og tank, skal dette tømmes for vand inden vinteren. Lad det gamle brændstoffilter sidde på for vinteren. Udskift filteret i foråret før søsætning.

Annonce